Klikk på kartet for større visning
   
I vinterferievekene var løypetraseen klar frå Trelvatn til Blekkvasshytta og vidare til Spjotvasslia og hyttefelta på Katerås. Løypetraseen måtte ryddast for mindre tre og kratt og blei så kjørt opp med løypemaskin. Dermed var løypenetta på Katerås og Felle kobla saman!

I hyttefelta på Katerås blei 2 rundløyper kjørt opp med snøscooter og løypeleggar. Den eine løypa gjekk frå felt 3 mot Moriptjønn og tilbake over Steinstjønn. Den andre frå felt 2 mot Urfjell og tilbake over Lille Steinstjønn.
 
Planlagt løypetrasé