Rapport fra Felle Løypelag.

Områdene i og rundt hyttefeltene våre har dype skitradisjoner. Så dype er de at dette området ble en gang regnet som et av Sør Norges mest attraktive.

Hytteutbygging ble påbegynt i år 2000 hvor det ble markedsført med 30 km oppkjørte skiløyper. Beklageligvis var ikke dette tilfelle da det manglet reguleringsplan for løypetraser og løypekjøring. Området nå fanger omtrent 250 hytter og bør igjen skape grunnlaget til nye skitradisjoner. Som verdens største skinasjon og rikeste land i Europa har vi alle muligheter.  Av ovennevnte grunn kunne ikke vi hytteeiere gi opp Norges nasjonalsport, som hadde en vesentlig betydning for at vi kjøpte hytte i område. Derfor ble det i 2010 dannet en arbeidsgruppe, som representerer alle berørte parter og fikk som oppgave å arbeide fram en løsning. Engasjementet rundt skigåing og oppkjørte løyper var stort og en samlet forsamling stilte seg bak ideen om etablering av løypelag samt å støtte dette økonomisk. Felle Løypelag ble dannet med organisator Kristian Bay i spissen.

Finansiering: Hver velforening la inn kr 800.00 i sin medlemskontingent, som ble øremerket til FLL.  Samt drives løypelaget med mye dugnadsinnsats og tilskudd fra kommuner, bedrifter og privatpersoner. Løypemaskin samt 1 snøscooter ble kjøpt inn og vi var i gang. Da som nevnt, skiløypetraser dessverre ikke på forhånd var i reguleringsplan for hytteutbygging samt manglet avtale med øvrige berørte grunneiere byr dette nå i ettertid på store utfordringer for FLL. FLL jobber derfor videre med å innhente avtaler og samtykkeerklæringer fra disse berørte grunneiere.  Her må det samarbeides til alles beste.   Området byr på mange mil skogsbilveinett, hvor det er lettvint å sette spor spesielt ved små snømengder. Fortsatt har alle i Norge en hevd på å kunne benytte skiløyper gratis. Beklageligvis skaper dette ikke skiløyper og det trengs en holdningsendring til å forstå at oppkjørte skiløyper koster penger.  Erfaringsmessig koster oppkjøring ca. kr 1000.00 pr mil. FLL har stor tro på at Havrefjellområde igjen kan regnes som et av Sør Norges mest attraktive. Tilbudet om skiløyper er bevist verdiskapende for omsetning av hytter og gir en god gevinst tilbake til hytteutbyggere og hytteeiere, selv for de som ikke har anledning til å gå på ski.

FLL. målsetting for neste vintersesong er å innhente samtykkeerklæringer og forbedre grunnforholdene i fastlagte løypetraser med gravemaskin og dugnad. I første omgang blir nærområde rundt hyttefeltene prioritert for god fremkommelighet med tråkkemaskin. Ny tråkkemaskin blir vurdert da eksisterende har sviktet noen ganger denne sesong. Fjernere områder vil bli betjent med sporlegger etter snøscooter.   Vår hjemmeside: http://www.felleloypelag.no/ vil bli mer oppdatert med ski info til enhver tid. Det er store muligheter for utvidelser av løypenettet og vil på sikt avhengig av økonomi, i samarbeide med idrettslag og andre løypelag bli utarbeidet. 

Felle Løypelag takker alle for gode bidrag.  Ha en fortsatt god skivinter.

Med vennlig hilsen

Felle Løypelag.